LHM PLUS

Mineralny, koloru zielonego, płyn hydrauliczny specjalnie zaprojektowany do samochodów Citroen. Mieszalny we wszystkich proporcjach ze wszystkimi płynami LHM i płynami hydraulicznymi zaaprobowanymi przez Citroena.

Loading...
Loading...

Opis

Niemieszalny i niekompatybilny z płynami syntetycznymi w tym hamulcowymi DOT3, DOT4, DOT5, i starszymi płynami Citroena – LHS 2. 

Mineralny, koloru zielonego, płyn hydrauliczny specjalnie zaprojektowany do samochodów Citroen. Mieszalny we wszystkich proporcjach ze wszystkimi płynami LHM i płynami hydraulicznymi zaaprobowanymi przez Citroena.

KORZYŚCI:

Bardzo wysoki indeks lepkości. Bardzo niska temperatura krzepnięcia. Wysoka stabilność. Znakomite właściwości smarujące. Wysoka temperatura wrzenia, nie wchłania wilgoci (nie-higroskopijny). Znakomita ochrona antykorozyjna.

CHARAKTERYSTYKA:

Spełnia wymogi PSA Peugeot Citroen B71 2710

Ford ESN M6C 59A i ISO 7308

SAE klasa lepkości: n/a

Ciężar właściwy przy 15 C: 0,845

Lepkość kinematyczna przy 10 0C: 6,4 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40 C: 18 cSt

Lepkość kinematyczna przy -40 C: 1050 cSt

Indeks lepkości: 345

Temperatura krzepnięcia: max -62 C

Temperatura zapłonu: 120 C

4 Ball test wear scar dia <1.0 mm

Korozja Test FTMS 5308.6 <0.05 mg/cm2