CLASSIC PISTONEEZE 50

Jednosezonowy, mineralny olej silnikowy, z umiarkowaną liczbą detergentów. Specjalnie opracowany dla samochodów z nowszymi systemami filtracji oleju. Zawiera ZDDP (cynk/fosfor).

Loading...
Loading...

Opis

Jednosezonowy, mineralny olej silnikowy, z umiarkowaną liczbą detergentów. Specjalnie opracowany dla samochodów z nowszymi systemami filtracji oleju. Zawiera ZDDP (cynk/fosfor).

STOSOWANIE:

Classic Pistoneeze 50 pasuje do samochodów klasycznych i zabytkowych, które wymagają oleju jednosezonowego, a właściciel jest pewny, że w skrzyni korbowej nie znajdują się żadne osady i nagar. Pasuje także do samochodów z nowszymi systemami flitracji oleju przystosowanych do olejów jednosezonowych z dodatkiem detergentów i dyspersantów.

KORZYŚCI:

Ten jednosezonowy olej zapewnia: dobrą jego kontrolę oraz brak zmiany jego lepkości spowodowanej ścinaniem. Poziom ochrony przed zużyciem oraz utlenianiem taki, jaki jest wymagany dla pojazdów klasycznych.

CHARAKTERYSTYKA:

API SG/CD

SAE klasa lepkości: 40

Ciężar właściwy przy 15 C: 0,903

Lepkość kinematyczna przy 100 C: 19,7 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40 C: 225 cSt

Indeks lepkości 102

Temperatura krzepnięcia: -12 C

Temperatura zapłonu: >200 C