CLASSIC PISTONEEZE 20w50

CLASSIC banner engine oil web
Najwyższej jakości mineralny olej silnikowy do samochodów zabytkowych. Zawiera wysokiej jakości olej bazowy rafinowany rozpuszczalnikami, najnowsze dodatki zwiększające jego parametry oraz odporne na ścinanie dodatki zwiększające lepkość oleju.STOSOWANIE:
Do zastosowania w silnikach samochodów wyprodukowanych przed rokiem 1980, które zostały przystosowane do olejów multigrade. Zawiera niewielką liczbę detergentów.
KORZYŚCI:
· lepkość odpowiednia dla pojazdów z epoki, oraz zestaw najnowszych dodatków uszlachetniających
powodują, że olej ten jest idealny do większości pojazdów wyprodukowanych w okresie od lat
powojennych, aż do wczesnych lat 80-tych.
· znakomite rozwiązanie dla silników, w których występuje problem ze zwiększonym zużyciem oleju
· duża zawartość ZDDP (cynk)

CHARAKTERYSTYKA:
API SF/CD
SAE klasa lepkości: 20w50
Ciężar właściwy przy 15 C: 0,890
Lepkość kinematyczna przy 100 C: 18,1 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40 C: 160 cSt
Indeks lepkości 126
Temperatura krzepnięcia: <-15 C
Temperatura zapłonu: > 200 C
Lepkość w niskiej temp.: 9500cP

Kup w sklepie

 

Facebook

evanscoolants.pl