SOLFORM GEL

Niezawierający oleju środek smarny do gięcia rur.

Loading...
Loading...

Opis

Solform Gel, to niezawierający oleju, bazujący na wodzie, środek smarny – żel używany przy gięciu rur – jako środek zastępczy podczas procesu gięcia, stosowany zamiast konwencjonalnych środków smarnych na bazie olejów i mydła. Dzięki jego zastosowaniu można utrzymać czystość podczas operacji gięcia rur, i wyeliminować całkowicie olej z procesu produkcji. Jest to środek całkowicie przyjazny środowisku. Wymaga aplikowania znacznie cieńszej warstwy, w porównaniu do produktów na bazie olejów. Środek bardzo łatwo usunąć z rury po procesie gięcia, nawet przy pomocy środków wodnych. Zazwyczaj nie jest to jednak konieczne, gdyż dzięki zastosowaniu Solform Gel można spawać rury bezpośrednio po procesie gięcia, bez usuwania żelu. Ewentualne ścieki mogą trafiać do kanalizacji (w zależności od przepisów lokalnych).

Solform 135 Gel pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji, dzięki:
• większej wydajności produktu (wymagana mniejsza ilość żelu niż oleju)
• braku konieczności czyszczenia rury w trakcie procesu produkcji
• mniejszej ilości odpadów
• dłuższej żywotności narzędzia

Zastosowanie:
Rozcieńczanie:Nie rozcieńczać.
Aplikowanie: Poprzez system automatyczny, lub ręcznie.
Czyszczenie części: Alkaliczne środki wodne ( 60 – 70 C). Reaguje na wybrane rozpuszczalniki.
Czyszczenie narzędzia: Odpowiedni zmywacz przeciwkorozyjny na bazie wody lub rozpuszczalnika, wytrzeć.
Specjalne ostrzeżenia: Jeśli nieunikniony jest stały kontakt żelu z powierzchnią lakierowaną, urządzenie powinno być polakierowane farbę epoksydową, lub inną farbę o odczynie alkalicznym.
Odpady: Ewentualne ścieki mogą trafiać do kanalizacji (w zależności od przepisów lokalnych).

Cechy i korzyści:

Film gęstnieje wraz ze wzrostem temperatury > Większa wydajność. Dłuższa żywotność trzpienia. Mniejsze straty (np. opiłki, rysy)
Nie-kapiący żel > Brak kroplenia = czystsze ubrania, rękawice, podłoga
Nie powoduje powstawania oparów, ani nie wpływa negatywnie na spawanie >  Zazwyczaj pozwala na spawanie rur bez usuwania żelu
Toleruje większość procesów lakierniczych > Nie wymaga czyszczenia pomiędzy kolejnymi etapami produkcji
Bazuje na wodzie > Łatwy do usunięcia przy pomocy alkalicznych środków wodnych
Nie zawiera chlorowanych: parafin ani olejów > Zazwyczaj nie ma potrzeby usuwania żelu

Parametry:
Gęstość w 15 C:0,90 do 1,01
Postać: nieprzejrzysty, biały żel
pH: 7 (neutralne)
Rozpuszczalność w wodzie: dyspergujący
Opakowanie: 15kg wiadra
Przechowywanie: w temperaturze powyżej 0 C (temp. zamarzania)

Kategorie: ,