MILLERMATIC ATF MB

Najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów.

STOSOWANIE:
Do użytku w automatycznych skrzyniach biegów samochodów marki Mercedes z napędem RWD, AWD, 4MATIC, oraz we wszystkich modelach AMG. Skrzynie biegów o 4, 5 oraz 7 przełożeniach.

KORZYŚCI:
Znakomita płynność oleju nawet, gdy jest zimny, co zapewnia łatwe zmiany biegów w niskiej temperaturze.
Krótszy czas rozgrzewania się oleju zapewnia maksymalną wydajność skrzyni biegów.
Znakomita odporność na utlenianie nawet w wysokiej temperaturze oraz stabilny współczynnik tarcia przez cały interwał.

CHARAKTERYSTYKA:
Spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
MB 236.15
MB 236.14
MB 236.1/6/7/9/10/12

Ciężar właściwy przy 15 C 0,843
Lepkość kinematyczna przy 100 C 6,4 cSt
Lepkość kinematyczna przy 40 C 29,17 cSt
Indeks lepkości 181
Temperatura krzepnięcia -49 C
Temperatura zapłonu >180 C
Lepkość wg Brookfield przy -40 C 11,000 cP
Kolor czerwony

7740 MILLERMATIC ATF MB

Facebook

evanscoolants.pl