MILLERS OILS LHM PLUS

AUTO_A4_RGB STRIP
LHM-PLUS

Mineralny płyn hydrauliczny koloru zielonego, specjalnie zaprojektowany do samochodów Citroen. Mieszalny we wszystkich proporcjach ze wszystkimi płynami LHM i płynami hydraulicznymi zaaprobowanymi przez Citroena. Niemieszalny i niekompatybilny z płynami syntetycznymi w tym hamulcowymi DOT3, DOT4, DOT5, i starszymi płynami Citroena – LHS 2.

KORZYŚCI:

Bardzo wysoki indeks lepkości. Bardzo niska temperatura krzepnięcia. Wysoka stabilność. Znakomite właściwości smarujące. Wysoka temperatura wrzenia, nie wchłania wilgoci (nie-higroskopijny). Znakomita ochrona antykorozyjna.  

CHARAKTERYSTYKA:

Spełnia wymogi PSA Peugeot Citroen B71 2710, Ford ESN M6C 59A i ISO 7308

SAE klasa lepkości: n/a

Ciężar właściwy przy 15 C 0,845

Lepkość kinematyczna przy 100 C 6,4 cSt

Lepkość kinematyczna przy 40 C 18 cSt

Lepkość kinematyczna przy -40 C 1050 cSt

Indeks lepkości 345

Temperatura krzepnięcia max -62 C

Temperatura zapłonu 120 C

4 Ball test wear scar dia

Korozja Test FTMS 5308.6

 

Facebook

evanscoolants.pl